Svetová novinka - žuvačka lásky

ŽUVAČKA
S PRÍCHUŤOU LESNÉHO BOBUĽOVÉHO OVOCIA
Výrobok je registrovaný rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR č. OHVBPKV/4034/2010/ht

Výrobca
Natural Vitamins Lab., Florida, USA

Výhradný dovozca
Imunotop, s.r.o
Račianske mýto 1/b, 831 02 Bratislava
tel. 02/44635707
www.imunotop.sk
imunotop(at)imunotop.sk

tajomstvo japonskej dlhovekosti - BioBran
Kondom shop

Ochrana osobných údajov

Svojou registráciou v našom Online Obchode súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky a zákonom stanovených lehôt pre archiváciu údajov v súlade so zákonom č.363/2005 Z.z., úplné znenie zákona č.428/2002 o ochrane osobných údajov . Prevádzkovateľ Online Obchodu týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu www.sexizuvacka.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.